Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Om Vedic Art

Vedic Art är en metod som genom konstnären Curt Källman (1938-2010) såg sitt ljus i Skåne 1988. Fröet till Vedic Art såddes många år tidigare då Curt började sin inre resa för att hitta ett kravlöst sätt att uttrycka sig på målarduken. 

En viktig del av metoden är “De 17 Vediska Principerna för konsten och livet”. Curt Källman lärde sig namnen på dessa 17 principer år 1974 av den kände indiske meditationsläraren Maharishi Mahesh Yogi (1918-2008). Curt utarbetade Vedic Art-metodens skapande aktiviteter och pedagogiska förhållningssätt under 1970-80-talet.

Vedic Art metoden grundades år 1988 i Sverige av Curt Källman. Ordet “Vedic” kommer från det indiska sanskritordet “Veda” som betyder kunskap eller visdom. Grundsynen inom Vedic Art är att vi alla har stor skaparkraft och kunskap inom oss själva från födseln. Måleriet är ett viktigt redskap för att plocka fram dessa inre resurser, så att de kan användas på ett konkret sätt i livet och konsten. Det enda sättet att få tillgång till Vedic Arts kursinnehåll och de sjutton principerna är att gå en Vedic Art kurs för en Vedic Art lärare. Metoden kräver inga förkunskaper. Alla är välkomna!

De 17 principerna

Hjärtat i Vedic Art metoden är de sjutton principerna. Namnen på Principerna kommer ursprungligen från en okänd muntlig tradition inom den indiska vedafilosofin. År 1974 fick Curt Källman kännedom om Principerna och använde dem som inspirationskälla för att utarbeta metoden Vedic Art. Principerna utgör tillsammans med grundkursens skapande aktiviteter och Curt Källmans unika förhållningssätt kärnan i metoden.

Skapande aktiviteter

Grundkursens skapande aktiviteter/övningar “öppnar seendet” och följer de sjutton Principerna. De skapande aktiviteterna är fritt utformade av Curt Källman utifrån inspiration från traditionell och modern västerländsk konsttradition från renässansen och framåt. De är utvecklade eller omarbetade för att vara inriktade på konstnärlig frihet, den skapande processen och på livet.

Curt Källmans unika förhållningssätt

Konstnärlig frihet, den skapande processen, integritet och kopplingen mellan skapandet, livet och personlig utveckling hör till Vedic Arts grundsyn.

Konsten och livet

Under kurserna får vi verktyg för att utforska vårt skapande uttryck. Ofta upplever vi att vi själva utvecklas lika mycket som vårt måleri och att vi erfar en djupare känsla av förening mellan oss själva och våra bilder. Det blir ett djupt personlig möte mellan skapare och skapelse. Principerna har ofta blivit beskrivna som en karta eller kompass för vår personliga kreativa resa.

Måla bortom tanke och intellekt

Konstnärer har i alla tider längtat efter att uttrycka sig personligt och förmedla sin egen sanning i sitt skapande. Skaparen vill kunna uttrycka vårt innersta själv. När vi skapar utan ansträngning är det lätt att glömma bort tid och rum. Vi blir mer närvarande i nuet och börjar uttrycka oss själva. En resa har börjat mot att hitta vårt eget skapande uttryck. Det handlar mer om att öppna det kreativa “seendet”, än att träna upp handens förmågor. Bortom alla begränsningar finns det kunskap, skönhet och glädje som väntar.

Fritt skapande 

Vedic Art-metoden främjar ingen specifik målarstil, utan den hjälper i stället kursdeltagarna att hitta sitt eget personliga uttryck. Ingen lärare bedömer oss eller ställer krav på oss under en Vedic Art-kurs. Vi kan utvecklas i vår egen takt och hitta ett vårt eget sätt att förhålla oss till skapandet. Vi kan komma till en kurs utan att ha hållit i en pensel tidigare. Och vi erfar att vi faktiskt kan uttrycka oss.

 

Morgon på Svibo Gård Vedic Art kurslokal på Öland
Morgon på Svibo Gård Vedic Art kurslokal på Öland


“Vedic Art innehåller en navigationskarta. Använd kompassen du har i din hjärna och finn vägen till fredens kammare i ditt eget hjärta.
Sedan – när du doppar din pensel i ljus, rymd och bliss, så framträder evigheten.

När du går in i din målning – in i den självrefererande dialogen – så kommer du att finna nyckeln till hur livet kan levas och hur en målning kan öppna dörrar både i himlen och på jorden.”

— CURT KÄLLMAN

Om Vedic Art känns som något som du vill gå kurs i så är du välkommen att ta kontakt med mig här. Eller så går du in på Vedic Arts hemsida och letar upp en sommarkurs på Öland här
Ovanstående text kommer från Vedic Arts hemsida och är godkänd för återgivning av Johannes Källman.

 

En WordPress.com-webbplats.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: